Hüdraulika hooldus

Hüdraulikasüsteemide töökindluse seiskukohalt on mõistlik vähemalt kord aastas (suure kasutuskoormuse puhul ka tihedamini) seda hooldada.
Mis töid täpselt selle käigus tehakse, sõltub konkreetsest süsteemist ja kasutuskoormusest ning -tingimustest.
Tüüpilised tegevused regulaarse hoolduse puhul on näiteks:
– filtrite vahetus
– hüdrojaama ja jahutite kontroll ning puhastamine
– hüdraulikaõli ja -taseme kontroll (vajadusel lisamine või vahetamine)
– hüdroakude kontroll ja laadimine
– lekete ja anomaaliate (vibratsioon, kuumenemine jne) otsimine
– potentsiaalselt problemaatiliste kohtade tuvastamine
Kui süsteem on kaua hooldamata, siis on kindlasti vajalik õli välja lasta, paak puhastada ja ka kogu ülejäänud süsteem puhta õliga läbi pesta.

Vastavalt vajadusele ja saab eelnevalt või jooksvalt kokku leppida veel muid töösid (nt seadistatud rõhkude kontroll vms), mida hoolduse käigus tehakse.

Hüdraulika hoolduse täisteenus

Pakume klientidele soovi korral hüdraulika hoolduse täisteenust, et hüdraulika töötaks nagu õlitatud ja
ise ei peaks selleks oma tööjõudu raiskama.
– Kaardistame ja lepime kokku regulaarset hooldust vajavad sõlmed ning tehtavad tööd
– Jälgime kuna on järgmine hoolduse aeg ja lepime kokku hoolduseks sobiva aja
– Hooldust tegema tulles on kaasas kõik vajalik, et töö saaks tehtud kiiresti
– Tehtud tööde kohta vormistatakse akt, kuhu tehakse vajadusel märkus, kui süsteemi toimivuse
ja töökindluse tagamiseks oleks vaja täiendavaid meetmeid

MEIE REMONDIME JA HOOLDAME TEIE HÜDRAULIKA